• Zorgverlener die met een stethoscoop een cliënt nakijkt

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Kwetsbare personen
Mensen met verward gedrag

Samen met andere regionale partners hebben we ingezet op het ontwikkelen van triage en passend vervoer bij 112-meldingen over personen met verward gedrag. Om zo snel mogelijk de best passende zorg te bieden, is een verpleegkundige met ggz-expertise op de geneeskundige meldkamer ingezet. Zo kan bij 112-meldingen beter beoordeeld worden of en hoe zorg geboden moet worden. Zorg wordt bij voorkeur geboden door de eigen huisarts of het wijkteam. Is vervoer noodzakelijk, dan gebeurt dit op een medisch adequate en verantwoorde manier. 

Personen met verward gedrag

Om zo snel mogelijk de best passende zorg te bieden is een verpleegkundige met ggz-specialisatie op de geneeskundige meldkamer ingezet. 

Meldpunt Bezorgd

Professionals en burgers die zich zorgen maken om een inwoner en/of wanneer er sprake is van ernstige vervuiling kunnen dit melden bij het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden. Wij voeren het meldpunt uit voor de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en tot 1 januari 2020 ook voor Zoetermeer.

Meldpunt bezorgd

Sociaal-medische basiszorg

Wij regelen sociaal-medische basiszorg voor kwetsbare inwoners van de gemeente Den Haag die soms in de marge leven en nauwelijks een beroep doen op hulp. 

Sociaal-medisch advies

We gaven ook in 2019 veel sociaal-medisch advies, uiteenlopend van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeervergunning en leerplichtontheffing tot bijzondere bijstand en arbeidsongeschiktheid. We bieden dit advies aan alle gemeenten van regio Haaglanden, met uitzondering van de gemeente Westland. Het aanbod van het type keuringen die voor een gemeente worden uitgevoerd, verschilt per gemeente. Het besluit van een gemeente om een voorziening toe te kennen wordt onder andere gebaseerd op medisch onderzoek door de GGD. 


 © Fleur Beemster

Forensische geneeskunde

Onze forensisch artsen voeren in de regio Haaglanden de lijkschouw uit bij een (vermoeden van) niet-natuurlijk overlijden, bij lijkvinding en in het kader van de meldingsprocedure bij euthanasie.