• Toezicht houden

Toezicht houden

Toezicht op kinderopvang 

We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in de negen gemeenten in onze regio. Over het algemeen was de kwaliteit in 2019 goed op orde. Tijdens de bezoeken inspecteren we zaken als veiligheid, klachtenregeling en pedagogische kwaliteit. Ook bekijken we of er voldoende geschoolde beroepskrachten aanwezig zijn voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Daarnaast beoordelen we of gastouderbureaus de aangesloten gastouders goed begeleiden en informeren. 


© Fleur Beemster

Toezicht op WMO 

Wij houden toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning door tweehonderd aanbieders van specifieke zorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dat doen wij voor de negen gemeenten in de regio Haaglanden, plus Lansingerland en Voorschoten. 

We doen niet alleen onderzoek naar meldingen, we houden ook toezicht door het doen van preventieve en signaalonderzoeken.