• Ambulance GGD Haaglanden bij Hofvijver

Ambulancezorg

De Ambulancezorg GGD Haaglanden voert taken uit van spoedeisende hulp tot gespecialiseerd patiëntenvervoer. We maken deel uit van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden en nemen bijna de helft van de ruim 90.000 ambulanceritten door de RAV voor onze rekening. 

Wervingscampagne 

Landelijk is er een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen in de acute gezondheidszorg. Om het groeiende tekort aan gediplomeerde ambulanceverpleegkundigen het hoofd te kunnen bieden, startte Ambulancezorg GGD Haaglanden in 2019 samen met de veiligheidsregio een grote wervingscampagne op social media, lokale tv en radio en de landelijke pers onder de naam ‘Help jij Haaglanden helpen?’

Rapid responder

Bij sommige meldingen is het niet nodig een ambulance in te zetten, bijvoorbeeld als de patiënt niet vervoerd hoeft te worden of in de eerste lijn behandeld kan worden. Daarom zijn we gestart met de pilot Spoedeisende arts rapid responder (SPARR). Daarbij gaat een huisarts of spoedarts samen met een ambulancechauffeur in een rapid responder auto naar een melding. De pilot is wegens succes verlengd. 

Uitwisselingsproject Ambulancezorg 

Ambulancezorg GGD Haaglanden en de ziekenhuizen in de regio hebben met succes IC-, SEH- en ambulanceverpleegkundigen uitgewisseld. Ondanks het landelijke tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen slagen we er op die manier in het spoedvervoer te blijven uitvoeren conform de normen.