• Vaccinatie Volwassenen

Infectieziekten en vaccinaties

GGD Haaglanden spoort infectieziekten op, behandelt deze en voorkomt dat ze zich verder verspreiden. We verzorgen vaccinaties en geven voorlichting om het risico op infectieziekten te verkleinen. 


De stijging komt onder andere door het toegenomen aantal kinkhoestmeldingen en twee nieuwe meldingsplichtige ziekten: chronische hepatitis C en CPE. 


Onderwerpen: mazelen, zikavirus, vaccinaties, besmettingsaccidenten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Dat zijn bacteriën zoals MRSA die ongevoelig (resistent) zijn voor de meeste antibiotica. Om (her)infecties te voorkomen, gaven we ook advies over hygiënemaatregelen, bijvoorbeeld door huisbezoeken te brengen. 

Advies en vaccinatie

We geven gezondheidsadvies en vaccinaties aan reizigers en speciale beroepsgroepen, zoals zorgprofessionals en inzamelaars van huisvuil. Er is steeds meer vraag naar (advies over) bijzondere vaccinaties. Het gaat om vaccinaties of leeftijdsgroepen die buiten het Rijksvaccinatieprogramma vallen, zoals meningokokken ACWY, kinkhoest en gordelroos. 
GGD Haaglanden heeft haar expertise op het gebied van deze ‘vaccinaties op maat’ verder ontwikkeld. 


© Fleur Beemster

Tbc

Voor tuberculose geldt een wettelijke aangifteplicht. We nemen waar nodig maatregelen en geven gemeenten en instellingen adviezen om verdere verspreiding te beperken. In Nederland neemt het aantal tbc-meldingen af. Om goed te reageren bij een grote uitbraak heeft GGD Haaglanden in 2019 samen met de drie andere GGD’en in Zuid-Holland intensief verder gewerkt aan het Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC Zuid-Holland.

Regionaal expertisecentrum TBC

Om tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden werken de GGD’en in Zuid-Holland samen als Regionaal Expertisecentrum TBC. In 2019 heeft GGD Haaglanden intensief samengewerkt met de drie andere GGD’en uit Zuid-Holland.  


© Fleur Beemster