Monitoring, signalering en advies

Epidemiologie

Gezondheidsmonitor

Op de gezondheidsmonitor van GGD Haaglanden vinden gemeenten en andere geïnteresseerden per gemeente informatie over de gezondheidssituatie van de inwoners van de regio. Bijvoorbeeld over de vaccinatiegraad, lichaamsbeweging en het risico op mentale klachten. De GGD houdt de informatie up-to-date en voegt nieuwe onderwerpen toe.Gezondheidsbevordering

Een gezonde leefstijl is van invloed op de gezondheid, de ontwikkeling, het welzijn en het welbevinden.

Regionale gezondheid

Met de Gezonde School-aanpak investeren we in de gezondheid en het welbevinden van de jeugd. We helpen het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bij het bevorderen van gezondheid op school. Daarnaast doen we mee aan activiteiten zoals de Week van de Liefde, het festival Lentekriebels en het initiatief Paarse Vrijdag. Ter bevordering van een gezonde leefstijl en vitaliteit van 55-plussers hebben we aandacht besteed aan het thema valpreventie voor ouderen. 


© Fleur Beemster

Naar de tandarts

12.500 ouders in Den Haag hebben een kaartje en poster ‘Vanaf je eerste tandje naar de tandarts’ ontvangen. Zo dragen we bij aan goede tandzorg voor de allerkleinsten. 

Haagse Kansrijke Start

Een goede start van het leven is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Het actieprogramma Kansrijke Start helpt (aanstaande) kwetsbare ouders om hun kinderen een zo gezond mogelijke start te geven. Samen met de gemeente Den Haag faciliteren wij de beroepsgroepen in de geboortezorg en het sociaal domein in uitvoering van het programma. Deze co-creatie van partners in de publieke gezondheidszorg en de medische geboortezorg is ontwikkeld op basis van de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid.

Campagnes

Regionaal hebben we de landelijke campagnes Stoptober en IkPas ondersteund. 

Stoptober campagne ADO Den Haag
Stoptober campagne - © Anton Nijboer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen het programma dat gericht is op het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben we extra aandacht besteed aan de aangepaste meldcode, onder andere door de vernieuwde website. De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Infocentrum


© Fleur Beemster