Gezonde leefomgeving

We adviseren inwoners, bedrijven en gemeenten over gezondheid in de directe leefomgeving, zoals vocht en schimmel, ongedierte, koolmonoxide, asbest, stank en geluidsoverlast.

Luchtverontreiniging 

Vanwege de invloed van luchtverontreiniging op de gezondheid monitoren wij onder andere de luchtverontreiniging door verkeer in de buurt van bijvoorbeeld scholen, kindercentra en verzorgingshuizen. Ook fijnstof en rook van houtstook hebben de aandacht van de GGD.


© Fleur Beemster

Legionella

Het aantal legionella-adviezen is niet verder gestegen.

Evenementenadvisering

We adviseren gemeenten over de gezondheidskundige aspecten van vergunningsaanvragen voor evenementen. 

Parkpop

Technische hygiënezorg

Advisering aan gemeenten

GGD Haaglanden adviseert en ondersteunt haar gemeenten bij onder andere individuele bouwplannen, lood in kraanwater, bodemverontreiniging met lood op kinderspeelplaatsen, de mogelijke gezondheidseffecten bij de uitrol van 5G-netwerken en de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit in gemeentelijke actieplannen.