GGD Haaglanden, zorg(t) voor uw gezondheid!

Gezondheid verdient een stevige plaats in het leven van iedereen! GGD Haaglanden is dé regionale organisatie voor publieke gezondheid. We helpen de inwoners van negen gemeenten in de regio Haaglanden gezond op te groeien, gezonder te leven en langer gezond te blijven. We besteden in het bijzonder aandacht aan inwoners die kwetsbaar zijn en die vanuit een publieke verantwoordelijkheid extra zorg nodig hebben. 

We bewaken, bevorderen en beschermen de gezondheid. Dit doen we bijvoorbeeld door bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en te adviseren op het gebied van infectieziekten, door zorg te dragen voor vaccinaties en door het bieden van ambulancezorg. Ook bewaken we de publieke gezondheid bij rampen en crises. Dankzij de goede samenwerking met onder meer gemeenten en gezondheidsinstellingen hebben we ook in 2019 een belangrijke rol kunnen spelen in de regionale publieke gezondheid. Dit jaarbericht geeft een beknopt overzicht van onze activiteiten en resultaten. 

Annette de Boer 
Directeur Publieke gezondheid