GGD Haaglanden in vogelvlucht

GGD Haaglanden is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid in negen gemeenten met samen meer dan een miljoen inwoners (CBS: 31.12.2019).

Nieuwe directeur 

In 2019 is Annette de Boer gestart als nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij de gemeenschappelijke regeling GGD - Veilig Thuis Haaglanden en directeur uitvoeringsorganisatie GGD. Net als vertrekkend directeur Ton van Dijk heeft zij de leiding over GGD Haaglanden, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer.

Kwaliteit

De crisisorganisatie van GGD Haaglanden is in 2019 gevisiteerd door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. De procedure FONA (Fault-or-Near-Accident) is vervangen door de procedure Veilig Incidenten Melden. In 2019 zijn er 47 meldingen ontvangen en behandeld.
De samenwerking tussen de gemeente Den Haag/dienst OCW en de uitvoerende onderdelen GGD, Veilig Thuis en Jeugd & Maatschappelijke Ondersteuning is in 2019 verder versterkt.

Regionaal expertisecentrum TBC

Om tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden werken de GGD’en in Zuid-Holland samen als Regionaal Expertisecentrum TBC. In 2019 heeft GGD Haaglanden intensief samengewerkt met de drie andere GGD’en uit Zuid-Holland.