GGD als crisisorganisatie

Bij rampen en crises zijn we als GGD 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie. Deze wettelijke taak heeft consequenties voor de reguliere werkzaamheden en voor de samenwerking met andere hulpverlenende organisaties. Een speciaal rampenopvangplan beschrijft hoe we ons hierop voorbereiden en hoe we omgaan met dergelijke situaties. De crisisorganisatie van GGD Haaglanden is in 2019 gevisiteerd door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Als eerste GGD in Nederland hebben we een crisisoefening gedaan tijdens de visitatie.